oyun terapisi - annebaba.info

Go to content

Main menu:

 OYUN TERAPİSİ


Çocuklar oyun yoluyla duygu ve düşüncelerini anlar, içsel çatışmalarıyla başa çıkmayı öğrenir ve kendilerini tanırlar. Çocuk merkezli oyun terapisi ile ailelere gerekli becerileri kazandırarak çocuğa ulaşmak ve ona yardımcı olmak kolaylaşır.

Erişkinlerin sahip olduğu bilgi ve sözcük dağarcığına sahip olmayan bir çocuk, kendisine sorulduğunda yaşadıklarını iç dünyasında tanıyıp duygularına isim vermekte ve ifade etmekte zorlanır. Sıkıntı veren bir durum sonrasında (bir kardeşin dünyaya gelmesi, aile içi ilişkisel sorunlar, öğrenmeye ilişkin güçlükler vb) iç çatışmalarını genelde davranışlar yoluyla dışarı vurur.


           

    

 
 

Bugün dünyada uygulanan ve farklılıklar taşıyan çeşitli oyun terapisi içerisinde “Yapılandırılmamış Oyun Terapisi” sık tercih edilen ve çocukların benlik gelişimi, duyguları tanıma ve çatışmalarının çözümü açısından fayda sağlayan bir yaklaşımdır.

Terapist, oyun odasında çocuğa hiçbir müdahale ve yönlendirmede bulunmaz, bir gözlemci ve yansıtıcı kalır.

Çocuğa seans başında yapabilecekleri ve yapmaması gerekenler konusunda kısa bir bilgilendirme konuşması yapılır ve sonrasında onun davranış, konuşma ve diğer tüm tepkilerini kısa cümleler halinde seans boyunca söze döker.

Terapist hiçbir kişisel yorumda bulunmaz ve çocuğun yaptıklarını kaydeder. Çocuk, çevresine veya kendisine herhangi bir zarar vermediği sürece, hiçbir bir yargılama ile karşılaşmaz.

Bu şekide oyun odası dışında olumsuz olarak değerlendirilebilen ve kabul edilmeyen duygularını rahatlıkla sergileyebilir. Oyun oynamaya direnç göstermesi durumunda da bir zorlama ile karşılaşmaz ve sergilediği tavır, kabulle karşılanır. Sözel olarak ifade edemediği ve duygusal çatışmaya yol açan durumları oyun sırasında kurduğu oyuna yansıtır ve hiçbir yargıda bulunmayan bir erişkinledir. Oyun terapisi süresince ebeveyn(ler)i dışarıda bekler, çocuk içeride olanları onlarla paylaşabilir ancak terapist her oyun seansının içeriğini aileye aktarmak yerine 3-6 seansta bir çocuğun genel durumu ve gidişi hakkında aileye geribildirimde bulunur. Toplam tedavi süresi, çocuğun gereksinimleri ve yaşadığı sorunun doğasına göre 1 seans ile çok daha uzun süren seanslar arasında değişkenlik gösterebilir. Sürecin sonunda duygusal çatışmaların sona ermesi, benlik farkındalığı, özgüven gelişimi ve duygusal yönden güçlenme beklenir.  

 
 
Back to content | Back to main menu